Strateegia koostamise töörühma koosolek

MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi (2023 – 2027+) arengustrateegia koostamise töörühma koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 12.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:
1. SWOT analüüsi parameetri tegurite läbivaatamine ja sõnastamine.
2. Tegevussuundade eesmärkide läbivaatamine ja muudatus ning täiendusettepanekute tegemine.