Üldkoosoleku eelteade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 22. 04. 2022. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

 Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1.Arengustrateegia 2023 – 2027 + väljatöötamise tegevuskava heakskiitmine: Strateegia_koostamise_tegevuskava

2.Juhatuse poolt valitud revidendi teenuse pakkuja heakskiitmine ja kinnitamine (Statero OÜ).

3. MTÜ Saarte Kalandus 2021. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine: Revisjoni_aruanne_2021 Saarte Kalandus MTÜ majandusaasta aruanne 2021

4. MTÜ Saarte Kalandus 2022. a taotlusvooru esitatud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.

5. MTÜ Saarte Kalandus 2022. a taotlusvooru esitatud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel.