Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 10.30 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine.
2. Tegevjuht H. Vipi välislähetuse kulude hüvitamine seoses koostööprojektis „Barcelona kalandusmessi külastamine“ osalemisega.
3. MTÜ Saarte Kalandus revidendi teenuse 2021 – 2025 pakkuja valimine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused.
5.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022 a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute nõuetekohasuse kontrollimine.
5.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
6. Kohalt algatatud küsimused.