Day: 12. okt. 2021

Üldkoosoleku eelteade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 19. 11. 2021. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

 Registreerimine kell 13.15 -13.45

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD

1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2022. a rakenduskava tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava kavandiga saab tutvuda ühingu kodulehel: RakenduskavaAR_2022_KAVAND

2) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega

3) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2021. a II taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2021. a II taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta.

5) Kohalt algatatud küsimused.

NB! Strateegia koosolek on edasi lükatud 2022. aastasse (üldkoosolek toimub nagu välja kuulutatud).

Peale üldkoosolekut toimub Saare maakonna kalanduspiirkonna uue rahastusperioodi 2023 – 2030 arengustrateegia koostamise avalik arutelukoosolek 

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727

e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

PERKi õpperakendus

Kuna lähiaastatel planeeritakse kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügi korraldamisel üle minna andmete elektroonilisele esitamisele PERK nutirakenduse kaudu, siis edastan teile info PERKi õpperakenduse kasutamise võimaluse kohta.

Kalanduse Teabekeskuse poolt on ette valmistatud PERKi õpperakendus ja seda on võimalik katsetada ja anda tagasisidet rakenduse kasutamisel tekkinud probleemidest ja kitsaskohtadest (jaak-velori.sadul@ut.ee ).

Õpperakendus on leitav siit https://perk.kalateave.ee/

Sisselogimine: kasutajaks tuleb panna kas user1 või user2 ning mõlemal juhul on parooliks  r4RKqW1. User1 on alustamine täitsa nullist st. minu seaded jne tuleb endal täita.  User2 puhul on eelseadistused tehtud ja saab alustada püügireisiga. PERK täitmisel on abiks infomullid. Nendele klikates tuleb info sinisel taustal. Sinisele  taustale uuesti klikates infoväli kaob.