Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 05. 08. 2022. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45
PÄEVAKORD (TÄIENDAMISEL)!

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepaneku tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. PÕHIKIRI_01.07.2022_KAVAND

2. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027+ arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Lisamisel

3. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahendite toel