2021. a II taotlusvooru avamise teade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a II taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 13. 09. 2021. a (kell 00.01) kuni 20. 09. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade II taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 81 137 €

II Mitmekesistamine – 80 983,80 €

III Kalasadamate uuendamine – 100 000 €

IV Koelmute taastamine – 100 000 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 400 000 €

Teave taotlusvooru esitatud projektide kohta: EMKF_3.3_2021_2_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade