Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade

MTÜ Saarte Kalandus korraldab 09. juulil 2021. a WOW Elamuskeskuse Tuulevälja saalis (Merikotka 1, Kuressaare)  seminari vormis ümarlaua teemal „Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade.“

Seminari kestus 13.30 – 17.00 (kogunemine 13.15 – 13.30).
Seminar- ümarlaua eesmärgiks on leida või vähemalt astuda esimesed sammud selles suunas, kõiki osapooli (hallhüljes, rannakalur, riik) rahuldav lahendus lähiminevikus esile kerkinud ja aina süvenevale (hall)hülge ja rannakaluri vahelisele konfliktile.

Omapoolse hinnangu on lubanud anda TÜ Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa, merebioloog ja vanemteadur Mart Jüssi ning Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose.

Kaasa mõtlema ja arutlema on kutsutud kõik, keda teema kõnetab. Eelregistreerimine e- posti aadressil: tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5690 7727.

PÄEVAKAVA: 09.07.2021_ümarlaua_päevakava

MEMO: 09.07.2021_ümarlaua_memo