Day: 8. apr. 2021

Üldkoosoleku teade

mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub reedel, 21. mail 2021. a Nasva klubis algusega kell 12.00 (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald). 

Registreerimine algusega kell 11.15 – 11.50 Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Koroonaviiruse riskigruppi kuuluvatel ühingu liikmetel palume teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

Päevakord

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. mittetulundusühing Saarte Kalandus majandusaasta aruanne 2020    Revisjoni_aruanne_2020
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2021_EELNÕU
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_muutmine_KAVAND
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  5. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta (s.h. 2020. a taotlusvooru kordushindamisele suunatud projektitoetuse taotlus nr 83302000222).
  6. Kohalt algatatud küsimused.