Portugali õppereis

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Portugali“
Toimumisaeg: 26. 09. – 02. 10. 2018. a (25. 09. ööbimine Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Portugali kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Portugali põhja-, kesk- ja lõunaosa kalanduspiirkonnad.

Õppereisi programm: Portugali_õppereisi_programm

Portugali õppereisile saab registreeruda kuni 18. 07. 2018. a kell 14.00

Saaremaa Kalurite Päev 2018

Saaremaa Kalurite Päev 2018 raames toimub 13. juulil algusega kell 12.15 (peale üldkoosoleku lõppu)  Nasva klubis kaluritepäeva õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib taas kalandus konsultant Els Ulman- Kuuskman ja OÜ Stricton jurist- nõustaja Keidi Kõiv räägib enim levinud vigadest projektitoetuse taotluste kirjutamisel.

Päevakava: Õppepäeva_päevakava

14. juulil, algusega kell 16.00, on kalurid oodatud Mõntu Sadamasse, kus toimub traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Peaesineja on ansambel Meie Mees, lisaks veel ansambel Nukker Kukeke ja kindlasti on oodata ka üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid ja mängujuhendaja, avatud on puhvet.

Kaluritepäeva õppepäev ja kaluritepäev toimuvad „Euroopa Merendus- ja Kalndusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest.

Kaluritepäeva_2018_plakat

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub reedel, 13. juulil 2018. a algusega kell 11. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 10.00 – 10.45
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava muudatuse heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava muudatuse projekt on leitav ühingu kodulehel: www.saartekalandus.ee

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine (OÜ Adepte).

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus Põhikirja muudatuse kinnitamine. Põhikirja muudatuse projekt on leitav ühingu kodulehel: www.saartekalandus.ee

4. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse korraline koosolek toimub esmaspäeval, 28. 05. 2018. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II, ja IV tegevussuunda esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse hindamine ja hindamiskomisjoni hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II ja IV tegevussuunda esitatud kuni 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I ja II tegevussuunda esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.

5. Saaremaa valla 2019 – 2030 arengukavasse lisatavad sadamad.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Juhatus ootab ühingu liikmete küsimusi ja ettepanekuid e- posti aadressil: juhatus@saartekalandus.ee

 

Hindamiskomisjoni koosolek

EMKF meetme 3.3. 2018. a I taotlusvooru esitatud I, II ja IV tegevussuuna projektitoetuse taotluste hindamise koosolek toimub kolmapäeval,  23. mail algusega kell 09.00 kalanduse büroos Tallinna 30.

Hindamiskomisjoni valimine

MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku konkursi EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste hindamise hindamiskomisjoni valimiseks. Oodatud on ettepanekud järgmiste erialaspetsialistide leidmiseks: kalandusvaldkond, ettevõtluse arendamine, ehitusvaldkond, avalik haldus, sadamate haldus, laevaehitus, rahandus. Oodatud on ühingu liikmete ettepanekud eelnimetatud valdkonna spetsialistide leidmiseks. Kandideerimisettepanekud palume esitada hiljemalt 04. 06. 2018. a.

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 07. juunil 2018. a algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine (majandusaasta aruanne on leitav ühingu kodulehel:http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/2017_majandusaasta_aruanne.pdf .

2. Hindamiskomisjoni valimine. (2018. a rakenduskava B osa muudatuse”Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri” kinnitamine)

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Avatud kalasadamate päev -28. aprillil

Saaremaa kalanduspiirkonnas toimub avatud kalasadamate päev Saaremaal, Nasva jõesadamas ja Ruhnu saarel, Ringsu sadamas.

Info: https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2018#programmid

Avatud kalasadamate päeva raames toimub Nasva kalasadama kail õngitsemisvõistluse “Nasva Särg 2018.”
Võistupüük toimub Nasva jõesadama kail 11.00 – 13.00, osalejate registreerimine sealsamas 10.15-10.45.
Osalema on oodatud kõik harrastuspüügi huvilised, osalustasu ei ole.
Paremaid ootavad auhinnad. Õngitsemisvõistluse reglement: Nasva_Särg_2018_REGLEMENT

Õngitsemisvõistluse tulemused: Nasva_Särg_2018_võistlusprotokoll_üldarvestus

Nasva_Särg_2018_protokoll

Printreklaam12.04