Infopäev taotluste esitamisest läbi e-PRIA

 

10. septembril algusega kell 11. 00 toimub Pärnus PRIA infopäev EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste esitamiseks läbi e- PRIA. Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja e-PRIAs esitatud toetustaotluste maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta. Infopäevale on kindlasti oodatud hindamiskomisjoni liikmed ning projektitoetust taotleda soovijad. Infopäevale ja tagasi sõiduks tellime bussitransfeeri. Palume infopäeval osaleda soovijatel end registreerida hiljemalt 22. 08. 2019. a kell 15.00.

Info tel: 5694 7288 või 5690 7727

 

Saaremaa Kalurite Päev 2019

13. juulil 2019. a algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline Saaremaa Kalurite Päeva tähistamise pidulik muusikaüritus. Rahvale esinevad ansamblid Karavan ja IZ-58 ning oodata on üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid, avatud on puhvet. Kohale on oodatud kõik, kes hoolivad kalast, kalurite elukutsest ja heast meelelahutusest! Pidu toimub iga ilmaga!
Korraldajad tänavad kõiki kaluritepäeva toimumisele kaasaaitajaid ja toetajaid!
Üritus toimub „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahendite toel.

2019 Kalurite Päeva plakat

EMKF meetme 3.3. taotluste menetlemisest

Alates 01. 03. 2019. a või hiljem algavate taotlusvoorude projektitoetuse taotluste esitamine, tehniline kontroll ja kõik hindamisega ning taotluste PRIA-sse esitamisega seotud protseduurid viiakse läbi e- PRIA-s vastavalt PRIA poolt kehtestatud juhistele ja nõuetele.
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhendile ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluse esmase kontrolli ja täidab kontrolli tulemuste kohta vastava kontroll-lehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm taotlejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste hindamine toimub e-PRIAs vastavalt algatusrühma poolt välja töötatud hindamiskorrale. Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjestus, mille kinnitab alla 60 000 eur projektide puhul algatusrühma juhatus ja üle 60 000 eur projektide puhul üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjestuse ettepaneku edastamine PRIAle. Taotlused, mille puuduseid ei ole taotleja kõrvaldanud, hindamisele ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks. Enne 2019. a II taotlusvooru toimub vastav koolitus.

Ungari- Austria õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus koostöös MTÜ-ga Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on plaanis ellu viia koostööprojekt nimega  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis.“

Toimumisaeg: (29) 30. juuli kuni 06. august 2019. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Ungari ja Austria erinevate kalanduse piirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi arendamine.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Ungaris Balatoni, Valencei  ja Austrias Neusiedleri järvede ümbrus ja järved.

Alates 19. juunist kuni 28. juunini 2019. a on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Ungari ja Austria kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb reedel, 28. juunil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolekule toimub reedel, 12. 04. 2019. algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine 12.00 – 12.50. Palume õigeaegselt kohale tulla! Päevakorra leiab siit: 12.04.2019_ÜK_Päevkord

2018. a majandusaasta aruanne: Majandusaasta_ aruanne _2018

2018. a revisjoniaruanne: 2018_ REVISJONIARUANNE

Arengustrateegia  ja selle Lisa nr 7 muudatusettepanekud (kooskõlastatud PRIA-ga 04. 04. 2019. a ):

Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2019_PROJEKT

Strateegia Lisa 7_muudatusettepanekud_2019_PROJEKT

2019. a rakenduskava muudatused: RakenduskavaAR_2019_MUUTMINE_KAVAND

Islandi õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus on koostöös MTÜ-ga Virumaa Rannakalurite Ühing plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Islandile“
Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a.
Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid.
Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad.
Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Alates 15. aprillist kuni 22. aprillini 2019. a (pikendatud 25. aprillini) on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Islandi kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb esmaspäeval, 22. aprillil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

2019. a I taotlusvooru avamine

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2019. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 18. – 22. 02. 2019. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine_2019_1

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad SIIT

Teave meetme kohta PRIA kodulehel

Taotlusvooru esitati kokku 17 projektitoetuse taotlust kogusummas 768 305,24 € s.h. toetuse suurus 600 245,44 € ja omaosalus 168 059,80 €.
Ülevaade taotlustest tegevussuundade lõikes: 2019_1_taotlusvooru_projektide_ülevaade