Üldkoosoleku teade

mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub reedel, 21. mail 2021. a Nasva klubis algusega kell 12.00 (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald). 

Registreerimine algusega kell 11.15 – 11.50 Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Koroonaviiruse riskigruppi kuuluvatel ühingu liikmetel palume teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

Päevakord

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. mittetulundusühing Saarte Kalandus majandusaasta aruanne 2020    Revisjoni_aruanne_2020
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2021_EELNÕU
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_muutmine_KAVAND
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  5. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta (s.h. 2020. a taotlusvooru kordushindamisele suunatud projektitoetuse taotlus nr 83302000222).
  6. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosoleku eelteade

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud üldkoosolek on edasi lükatud.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 12. 03. 2021. a algusega kell 16.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 15.30-15.45 (peale teabepäeva)

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume võimalusel teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru esitatud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluse nr 83302000222 arutelu ja hindamistulemuste kinnitamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Piirkondlik teabepäev

Teabepäeva slaidid: 2021. aasta I taotlusvoor

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud teabepäeva ei toimu.

EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta informatsiooni ja konsultatsioone on võimalik saada helistades telefonil 5694 7288 või kirjutades e- posti aadressile: tegevjuht@saartekalandus.ee 

Täpsem info projektitoetus taotlemise võimaluste kohta on leitav ühingu kodulehel

12. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 (registreerimine kell 13.30 -14.00) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Teabepäevale on kutsutud esinema ka Keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes tutvustavad kalapüügialaseid õigusakte ja nende muudatusi.
Kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.
Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

2021. a I taotlusvooru eelteade

Teave 2021. a 1. taotlusvooru esitatud projektide kohta:  EMKF_3.3_2021_1_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a I taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 21. 03. 2021. a (kell 00.01) kuni 29. 03. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade I taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 88 000 €

II Mitmekesistamine – 111 000 €

III Kalasadamate uuendamine – 140 000 €

IV Koelmute taastamine – 796,03 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 300 000 €

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 22. 10. 2020. a algusega kell 10.00 ühingu büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
1.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

1.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2020. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

1.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
2. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja edasilükkamine novembri kuusse.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
4. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosolek

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 06. 11. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis
Registreerimine kell 11.00 -11.45

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2021. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_KAVAND
2) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_EELNÕUStrateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_KINNITATUD
3) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta.
5) Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee
Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel