Juhatuse e- koosolek

MTÜ Saarte Kalandus erakorraline e- koosolek toimub 16. 03. 2020. a järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2020. a I taotlusvooru läbiviimise edasilükkamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus 2019. a büroo ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine.

Piirkondlik teabepäev / TEABEPÄEVA EI TOIMU!

NB! Teabepäev jääb seoses COVID-19 viirusesse nakatumise ohuga ära. Klubi juhataja on võtnud vastu otsuse üritusi mitte korraldada, lähtudes Saaremaa vallavalitsuse otsusest ära  jätta kõik rahvakogunemised ja üritused, millised on suurema osalejate arvuga, kui 100. Kuigi korraldus puudutab üritusi alates 100 osalejast soovitab vallavalitsuse esindaja võimalusel ära jätta kõik kogunemised. PROJEKTITOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSI TUTVUSTAV TEAVE EDASTATAKSE LIIKMELISTI JA ON LEITAV KODULEHEL

13. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Päevakava: 13. märts 2020 teabepäeva_päevakava_täiendatud

“Otsides võimalusi vähendada auli ja teiste sukelduvate merelindude tahtmatut püüdmist Läänemere nakkevõrgupüügil”

Taotluse_võimaluste_tutvustamine_2020_I_Taotlusvoor

2020. a I taotlusvooru avamise eelteade/ Taotlusvooru ei avata

Taotlusvooru avamine on edasi lükatud, hetkel teadmata ajaks.

2020. a I taotlusvoor on e- PRIAs avatud 06. 04. 2020. a – 13. 04. 2020. a 

I taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes:

  1. Väärindamine 100 000 €
  2. Mitmekesistamine 120 000 €
  3. Kalasadamate uuendamine 260 000 €
  4. Koelmualade loomine või taastamine 50 000 €
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 400 000 €

Juhis taotluse esitamiseks läbi e- PRIA: Juhend taotlejale

Infopäev taotluste esitamisest läbi e-PRIA

 

10. septembril algusega kell 11. 00 toimub Pärnus PRIA infopäev EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste esitamiseks läbi e- PRIA. Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja e-PRIAs esitatud toetustaotluste maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta. Infopäevale on kindlasti oodatud hindamiskomisjoni liikmed ning projektitoetust taotleda soovijad. Infopäevale ja tagasi sõiduks tellime bussitransfeeri. Palume infopäeval osaleda soovijatel end registreerida hiljemalt 22. 08. 2019. a kell 15.00.

Info tel: 5694 7288 või 5690 7727

 

Saaremaa Kalurite Päev 2019

13. juulil 2019. a algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline Saaremaa Kalurite Päeva tähistamise pidulik muusikaüritus. Rahvale esinevad ansamblid Karavan ja IZ-58 ning oodata on üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid, avatud on puhvet. Kohale on oodatud kõik, kes hoolivad kalast, kalurite elukutsest ja heast meelelahutusest! Pidu toimub iga ilmaga!
Korraldajad tänavad kõiki kaluritepäeva toimumisele kaasaaitajaid ja toetajaid!
Üritus toimub „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahendite toel.

2019 Kalurite Päeva plakat