Voldik kalurite kontaktandmetega

Teabekeskus värskendas kalurite kontaktandmeid ning muutis need hõlpsasti klikatavaks. Voldik on leitav SIIN
Sooviga osta värsket, töödeldud või suitsutatud kala või kalatooteid pöörduge julgelt otse kaluri poole!

Interaktiivsest voldikust leiate Eesti kaheksa kalanduspiirkonna kalurite ja kalakäitlejate kontaktid ning Facebooki lehe või kodulehe, kui need on olemas.

Voldik valmis Euroopa Merendus- ja Kalandusfoni toel.