Hindamiskomisjoni koosolek

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. 2020. a taotlusvooru hindamiskomisjoni koosolek taotlejate ärakuulamiseks toimub kolmapäeval, 14. 10. 2020. a MTÜ Saarte Kalandus büroos algusega kell 09.00.