EMKF meetme 3.3. 2018. a II taotlusvoor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste 2018. a II taotlusvooru.
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 24. – 28. 09. 2018. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine

Vajalikud dokumendid ja abimaterjalid on leitavad SIIN

2018. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused:

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2018. a II taotlusvooru esitati kokku üheksa projektitoetuse taotlust, kogusummas ca 277 460 € (esitatud taotluste summa võib seoses taotluste kontrollimisega muutuda). Taotlejatel on aega esitada puuduvaid dokumente kuni 12. 10. 2018. a k.a.

1. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 46 459,40  € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 308 754 €;
2. tegevussuunda esitati kaks taotlust summas 35 032,90 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 648 682 €;
3. tegevussuunda esitati üks taotlus summas 81 000 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 81 000 €;
5. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 86 246,49 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 309 000 €.