Koostööprojekt „Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkonna vastastikused õppereisid“

Õppereisile registreerumine toimub ajavahemikul 28. 06. – 07. 07. 2017. a.

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkonna vastastikused õppereisid.“

Toimumisaeg: 23. – 26. august 2017. a. Saaremaa piirkonna kalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda. Õppereisi kava: Peipsi_õppereisi_kava

November/ detsember 2017. a Peipsi piirkonna õppereis Saaremaa kalanduspiirkonda.

 

Koostööprojekti eesmärk: on arendada vastastikust teadmiste jagamist, et tagada piirkondades olemasolevate kalandusvaldkonna kompetentside ja piirkonnas tegutsevate kalurite ning kalandusettevõtete jätkusuutlikku tegevust ning tõsta kalandusvaldkonnas tegutsevate inimeste õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust. Peipsi kalanduspiirkonnas on väga hästi tööle hakanud väikesed kala väärindamisega tegelevad ettevõtted, kus kalurid ise väärindavad enda püütud kala. Saaremaa kalanduspiirkonnas on näiteks värske suitsukala kättesaadavus vägagi puudulik. Paljud kalurid on huvi tundnud võimaluse vastu endapüütud kala ise ka suitsutada ja müüa. Sellega tagatakse kohalikule elanikonnale ja saart külastavatele turistidele värske suitsukala ja muude kohalikust kalast valmistatud toodete kättesaadavus ning samas võimaldab selline tegevus suurendada kaluri sissetulekuid.

Sihtrühm: Saaremaa rannakalurid, kes soovivad enda püütud kala ise väärindada (suitsutada jms) ja on huvitatud Peipsi kalanduspiirkonna samalaadsetest tegemistest. Samuti on õppereisile oodatud juba tegevust alustanud kalandusvaldkonna väikeettevõtjad (pereettevõtted), kes on huvitatud kogemuste ja teadmiste vahetamisest.

Osalejate arv: 20

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.