2017. a I taotlusvoor avatakse veebruaris

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a I taotlusvooru

20. – 28. veebruaril 2017 võtab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 20. – 28.veebruar 2017. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 28. veebruari 2017. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 28. veebruar kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on kättesaadaval: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075