Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 18. 11. 2016. a algusega kell 15.00 Nasva klubis, Nasva küla, Lääne-Saare vald (Sõrve mnt 53)
Registreerimine 14.30 – 14.50

PÄEVAKORD
1). Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskavaga saab tutvuda ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?p=1477
2). Vandeaudiitori Enda Rüütli (Rüütel) kinnitamine mittetulundusühingu Saarte Kalandus revidendiks aastatel 2015-2017.
3). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4). Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2016. aasta taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5). Kohalt algatatud küsimused