Day: 25. apr. 2023

Uuringu: “Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju” tulemuste tutvustamine ja arengustrateegia kaasamiskoosolek

Tartu Ülikooli teadlastel on valminud uuring, mis kajastab ümarmudila kui võõrliigi sotsiaalmajandusliku ja muude mõjude aspekte.

Ootame kõiki huvilisi 19. mail 2023. a Nasva klubis algusega kell 13.30 toimuvale ümarmudila sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tulemuste tutvustamisele.

Päevakava:

Henn Ojaveer: Sissejuhatus võõrliikidesse
Kristiina Nõomaa: Ümarmudila ökoloogilised mõjud Läänemeres
Heli Einberg: Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju Eestis

Ümarmudil on kogu Läänemeres ja ka Eesti vetes laialt levinud võõrliik. Ümarmudil on oluliselt mõjutanud merekeskkonda ning seda on ka laialdaselt uuritud, kuid siiani puudub laiem teadmine inimeste hoiakust ümarmudilasse ning tema sotsiaalmajanduslikust mõjust.

Peale uuringu tutvustamist toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek.

  1. EMKVF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ määruse ja Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia koostamise hetkeseis.
    Täpsem info tel 5690 7727 või e-post: tegevjuht@saartekalandus.ee
    Sündmuse toimumist toetab EMKF meede 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus”