Day: 12. jaan. 2023

Juhatuse koosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus korraline juhatuse koosolek toimub 20. 01. 2023. a algusega kell 10.00 ühingu büroos järgmise päevakorraga:

1. KOV 2023. a liikmemaksu summade kinnitamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus liikmemaksuvõlglaste ühingu liikmest väljaarvamine ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine (liikmeks astumine – OÜ MKPaadielekter- Martin Kaus, OÜ Longplix- Andris Truu, välja astumine- Alar Lepik).
4. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027 + arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja koostamine ja kinnitamine.
5. Kohalt algatatud küsimused.