Day: 9. nov. 2021

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 12. 11. 2021. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos (Tallinna 30).

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia 2022. a rakenduskava ja arengustrateegia rahastamiskava muudatuse arutelu.
2. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
2.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2021. a II taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

2.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
4. Kohalt algatatud küsimused.