Day: 11. jaan. 2021

2021. a I taotlusvooru eelteade

Teave 2021. a 1. taotlusvooru esitatud projektide kohta:  EMKF_3.3_2021_1_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a I taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 21. 03. 2021. a (kell 00.01) kuni 29. 03. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade I taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 88 000 €

II Mitmekesistamine – 111 000 €

III Kalasadamate uuendamine – 140 000 €

IV Koelmute taastamine – 796,03 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 300 000 €