Day: 16. okt. 2020

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 22. 10. 2020. a algusega kell 10.00 ühingu büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
1.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

1.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2020. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

1.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
2. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja edasilükkamine novembri kuusse.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
4. Kohalt algatatud küsimused.