Algatusrühma koostöötegevused

2018. a planeeritavad koostöötegevused (loetelu täiendatakse jooksvalt)

  1. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse“ raames korraldaldada õppereis Sitsiilia kalanduspiirkonda ajavahemikul 20. – 28. 03. 2018. a.
  2. Koostöös Kalanduse teabekeskusega ja teiste kalanduspiirkondadega osaletakse Avatud Kalasadamate Päeva 2018. a korraldamisel, kaasatud on Ruhnu valla Ringsu sadam ja Kalanduse teabekeskuse poolt Nasva jõesadam.
  3. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Portugali“ raames korraldaldada õppereis Portugali kalanduspiirkonda ajavahemikul 25. 09. – 02. 10. 2018. a.

Õppereiside korraldamise osas viiakse vajadusel läbi riigihange.

2017. a planeeritavad koostööprojektid

1. Osalemine Eesti Toidumessil 2017 “Sööma” 05.- 06. mai 2017. a: Otsus_ 03. aprill 2017 nr 17-6101
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Toidumess_Sööma_tulemusaruanne.
2. “Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkondade vastastikused õppereisid.” Koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kojaga Saaremaa rannakalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda 23. – 26. august 2017. a.  Peipsi kalanduspiirkonna õppereis toimub novembris/ detsembris : 26.06.2017_otsus_nr 17-6_217
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Peipsi_ja_Saaremaa_kalanduspiirkondade_vastastikused_ õppereisid_tulemusaruanne
Lisa 1: Peipsi_õppereisi_kava
Lisa 2: Peipsi_kalanduspiirkond_Saaremaal

3. Koostöös Poola kalanduspiirkonnaga Saaremaa rannakalurite ja kalandusettevõtjate õpperiesi Poola. Toimumisaeg planeerimisel. Õppereis toimub 2018. a.

Vajalikud dokumendid:

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/algatusruhma_koostootegevused_emkf_meede_3_4_2016/
Algatusrühma koostöötegevused maaeluministri 28.07.2016 määrus nr 48: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri: http://www.pria.ee/docs/resources/10105.pdf

Taotlusvorm: taotlusvorm
Maksetaotluse vorm: maksetaotluse_vorm