Algatusrühma koostöötegevused

2017. a planeeritavad koostööprojektid

1. Osalemine Eesti Toidumessil 2017 “Sööma” 05.- 06. mai 2017. a: Otsus_ 03. aprill 2017 nr 17-6101
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Toidumess_Sööma_tulemusaruanne
2. “Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkondade vastastikused õppereisid.” Koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kojaga Saaremaa rannakalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda 23. – 26. august 2017. a.  Peipsi kalanduspiirkonna õppereis toimub novembris/ detsembris : 26.06.2017_otsus_nr 17-6_217
3. Koostöös Poola Ustka kalanduspiirkonnaga Saaremaa rannakalurite ja kalandusettevõtjate õpperiesi Poola. Toimumisaeg planeerimisel.

Vajalikud dokumendid:

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/algatusruhma_koostootegevused_emkf_meede_3_4_2016/
Algatusrühma koostöötegevused maaeluministri 28.07.2016 määrus nr 48: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri: http://www.pria.ee/docs/resources/10105.pdf

Taotlusvorm: taotlusvorm
Maksetaotluse vorm: maksetaotluse_vorm