Day: 9. nov. 2021

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 12. 11. 2021. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos (Tallinna 30).

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia 2022. a rakenduskava ja arengustrateegia rahastamiskava muudatuse arutelu.
2. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
2.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2021. a II taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

2.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2021. a II taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine (MTÜ Perekond Piidivabrik (Paap Uspenski) liikmeks astumine)
4. Kohalt algatatud küsimused.