Month: juuli 2018

Portugali õppereis

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Portugali“
Toimumisaeg: 26. 09. – 02. 10. 2018. a (25. 09. ööbimine Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Portugali kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Portugali põhja-, kesk- ja lõunaosa kalanduspiirkonnad.

Õppereisi programm: Portugali_õppereisi_programm

Portugali õppereisile saab registreeruda kuni 18. 07. 2018. a kell 14.00

Rannakaluri kutse taotlemise dokumente saab esitada kuni 23. juulini

Rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse töötada kutselise kalurina. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Kutse taotlemise dokumente on võimalik esitada kuni 23. juulini Eesti Kalurite Liidu aadressile rannakalurikutse@hotmail.com.

Grupi täitumisel toimub kutseeksam 29. septembril. Eksami asukoht täpsustatakse ja sellest teatatakse taotlejatele täiendavalt.

Lisateavet rannakaluri kutse taotlemiseks leiate veebilehelt http://kalurikutse.ee/.

Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab kutseeksami eelseid täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.

Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.
Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit (https://hak.edu.ee/et/koolituskalender).