Toetatud projektid

EMKF kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine andmed seisuga 31. 01.  2019. aEMKF meetme 3.3 rakendamine seisuga 31.01.2019

2018. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

Üldine paremusjärjestus: lisatakse peale seda kui  PRIA on teinud kõigi tegevussuundade kohta rahastamise otsuse 

I tegevussuund
Projekt nr 15 OÜ Goldfish “Kalatöötlemisseadmete soetamine”: 1_Projektilühikokkuvõte Goldfish OÜ

II tegevussuund
Projekt nr 1 OÜ Ula- Hansu Talu “Traktori ja lintsaeraami ostmine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 2 OÜ Tihemetsa Kala “Söögisaali soojustamine”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
Projekt nr 9 OÜ Vika VKN “Ruloonpressi 6350 SC14N Kverneland ja kiletaja SIPMA OS 7531 soetamine”: Projekti lühikokkuvõte Vika VKN OÜ
Projekt nr 10 OÜ Tiitser “Külmutusauto OÜ Tiitser”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1
Projekt nr 14 OÜ Silmussaba “Halupakendaja”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE
Projekt nr 21 OÜ Vana- Tooma Talu “Kalapüügiturismi arendamine Saaremaal”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE – Kalapüügiturismi arendamine Saaremal

III tegevussund (PRIA-s menetlemisel)

IV tegevussuund
Projekt nr 18 Muhu Vallavalitsus “Koelmualade taastamine Muhu vallas”: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm-1

V tegevussuund (PRIA-s menetlemisel)

2017. a II taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

Üldine paremusjärjestus: 2017_II_taotlusvooru_üldine_paremusjärjestus

I tegevussuund

Projekt nr 8 OÜ Freshfish “Kala jahutus – ja sügavkülmkambri soetamine”: Projekti-lühikokkuvõte

Projekt nr 14 OÜ Pähkla Vähi- ja kalakasvatus “Kalandustoodete käitlemise ja tootearendusega seotud seadmete ning kaubik-külmiku ostmine”: Projekti-lühikokkuvõte

II tegevussuund

Projekt nr 3 FIE Reimo Saarkoppel “Paadihaagise soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 5 FIE Tambet Oll “Saeraami ja haagise soetamine”: Tambet Oll FIE lühikokkuvõte
Projekt nr 7 FIE Arvo Kullapere “Jalgrataste rent Vilsandi saarel”: A.Kullapere_projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 9 FIE Aavo Lonks “Traktor Belarus 1025.5 ostmine”: Projekti-lühikokkuvõte_vorm
Projekt nr 12 FIE Andres Kirs “Masinate ost mööbli valmistamiseks”: A.Kirs_projekti_lühikokkuvõte

III tegevussuund

Projekt nr 13 Kuressaare Linnavalitsus “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd”: Tori_jõesadam_projekti_lühikokkuvõte

2017. a I taotlusvooru rahastamise otsuse saanud projektid

EMKF meetme 3.3. toetuse saajad seisuga 22. 07. 2017. a: Toetuste_määramise_otsus_2017_I _voor

Üldine paremusjärjestus: 2017_I_taotlusvooru_üldine_paremusjärjestus

I tegevussuund

Projekt nr 17 OÜ Sepa Kala “Värske kala hoiustamise seadmete soetamine”: Taotluse_lühikokkuvõte

II tegevussuund

Projekt nr 4 FIE Madis Sepp „B- kategooria väikekaubiku soetamine väljaspool kalandussektorit paremate töövõimaluste leidmiseks”: Taotluse_lühikokkuvõte
Projekt nr 7 Nasva Forell OÜ „Keevitusseadme soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 12 OÜ Merekala „Paadihaagise ostmine“: Taotluse_lühikokkuvõte
Projekt nr 13 FIE Kalle Kreis „Paadikuur“: Projekti-lühikokkuvõte_paadikuur

III tegevussuund

Projekt nr 1 MTÜ Kungla Sadam „Kungla sadama akvatooriumi süvendamine ja puhastamine ja kutselistele kaluritele püüniste hoiuruumi ehitamine”: Projekti_lühikokkuvõte
Projekt nr 14 KÜ Läätsa Rand „Läätsa paadisadama nõlvakindlustuste renoveerimine“:Projekti-lühikokkuvõte
Projekt nr 15 MTÜ Muratsi Kalur „Muratsi sadama rekonstrueerimine”: Lühikokkuvõte -Muratsi sadam
Projekt nr 16 MTÜ Turja Kalastajate Selts „Turja sadama rekonstrueerimine”: Projekti-lühikokkuvõte_vorm

V tegevussuund

Projekt nr 10 MTÜ Saarte Kalurite Ühing raamat „Meri aitab elada“: Projekti_lühikokkuvõte

2016. a taotlusvooru laekunud projektid

EMKF meetme 3.3. toetusesaajad seisuga 11. 05. 2017. a: EMKF_meetme_3.3_Toetuse_saajad_seisuga_ 11.05.17
Toetuste_määramise_otsus_2016_1
Toetuste_määramise_otsus_2016_2

Üldine paremusjärjestus:ÜLDINE_ PAREMUSJÄRJESTUS_2016

I tegevusuund

Projekt nr 7 FIE Reimo Saarkoppel “Jääpurumasina soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte_ Jääpurumasin
Projekt nr 13 FIE Kalle Kreis “Jääpurumasinate ja kiirjahutuskapi soetamine”: Projekti_lühikokkuvõte_Jääpurumasi_kiirjahutuskapp

II tegevussuund
Projekt nr 1 FIE Tambet Oll “Metsavoehaagise, halumasina, mootorsae ja võsalõikuri soetamine tegevuste mitmekesistamiseks. Projekti-lühikokkuvõte Tambet Oll FIE
Projekt nr 3 FIE Vello Salong “Püüniste töökoja ruumile tööstusliku tõsteukse ostmine ja paigaldamine” Projekti-lühikokkuvõte V. Salong
Projekt nr 6 Nasva Forell OÜ “Sõiduauto haagise ja Devalt tööriista komplekti soetamine” Projekti-lühikokkuvõte

III tegevussuund
Projekt nr 5 MTÜ Minu Kodukant Sõrve “Mõntu väikelaevasadama ehituse II etapp” montu_kokkuvote
Projekt nr 9 Lääne- Saare Vallavalitsus “Nasva jõesadama rekonstrueerimise I etapp” Lühikokkuvõte – Nasva jõesadam

IV tegevussuund

2016. a vooru ei avatud

V tegevussuund

Projekt nr 10 MTÜ Kalurite Ühendus “Läätsa Rand” “Läätsa sadamahoone siseruumide kaasajastamine, amortiseerunud elektrisüsteemi väljavahetamine” Läätsa Projekti-lühikokkuvõte

EKF Meetme 4.1 toetatud projektid 2008-2013, terves Eestis :

EKF toetuse saajate nimekiri

2014 a I taotlusvooru hindamiskomisjoni paremusettepanek 22.04.2014  (juhatuse poolt kinnitatud)

Paremusjärjestus 2014 I TV

2014 a I taotlusvooru laekunud projektid:

Nr 1   Tihemetsa Kala OÜ, Turistide teenindamise ruumides vajamineva kütteseadme uuendamine, 1286.-1. Lühikokkuvõte Tihemetsa kala
Nr 2 Anre Prei FIE, Väikelaevade ja sadamate tehniline abi, 27 905,1 Eur  Nr 2 Lühikokkuvõte A. Prei
Nr 3 OÜ Islander, Kalaturismi arendamine Lääne-Saaremaal, 7309,79 Eur  3. Lühikokkuvõte Islander OÜ
Nr 4 Jalmar Raud FIE,  Esilaaduri, kopa ja silohaaratsi soetamine, 3376,8 Eur  nr 4.Lühikokkuvõte Jalmar Raud
Nr 5 Atla Kalur OÜ, Kalandusturismi arendamine Lümanda vallas, 6916,29 Eur Nr 5 Lühikokkuvõte AtlaKalur
Nr 6 Vana-Tooma talu OÜ, Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla rajamine, 63901,33 Eur  Nr 6.Lühikokkuvõte – Vana-Tooma Talu OÜ
Nr 7 Anre Prei FIE, Vahase turismitalu, 8716,63 Eur Nr 7 Lühikokkuvõte A.Prei
Nr 8 MTÜ Ankur, Kohviku seadmed, 13538,7 Eur  Nr 8 Lühikokkuvõte Kohviku seadmed
Nr 9 MTÜ Ankur, Sammaskonsoolkraana, 18638,4 Eur Nr 9 Lühikokkuvõte Sammaskonsoolkraana
Nr 10 MTÜ Taaliku Sadam, Taaliku sadama rekonstrueerimise II etapp, 56808.-  Nr 10.Lühikokuvõte Taaliku sadam
Nr 11 Leisi vald, Soela sadama rekonstrueerimise III etapp- sadama vesivarustus ja nav.märgistus,  17024,25 Eur  Nr 11 Lühikokkuvõte Leisi
Nr 12 63 910Targo Tiidusalu FIE, Maaküttesüsteemi ja radiaatorite soetamine ning paigaldamine Merekivi puhkemajas,  14988.- Nr 12 Lühikokuvõte T.Tiidussalu
Nr 13 MTÜ Saarte Jahimeeste Selts,  Kalamaja paadisildumiskoha videovalvesüsteemi paigaldamine, 787,88 Eur  Nr 13 Lühikokkuvõte Saarte-Jahimeeste selts
Nr 14 Targo Tiidusalu FIE, Isotermilise veoki Isuzu D-MAX Doble CAB 2,5 TD-i ostmine, 18945.-  lühikokuvõte Targo Tiidussalu 14
Nr 15 Ula-Hansu talu OÜ, Väikeehitise soetamine, 7135,20 Eur  Nr 15 Lühikokkuvõte Ula-Hansu
Nr 16 Sõrvemaa Arengu Ühing MTÜ, Veesõidukite hoiukuur, 63 910.- Nr 16 Lühikokkuvõte SAÜ

«Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» projektikonkursile esitatud projektide üldine paremusjärjestus, KORDUVHINNATUD

Hindamiskomisjoni paremusjärjestus Meede 4.1 II taotlusfoor:

 1. «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» projektikonkursile esitatud projektide üldine paremusjärjestus
 2. Tegevussuund 1: „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine”
 3. Tegevussuund 2: „Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine”
 4. Tegevussuund 3: „Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine”
 5. Tegevussuund 4: „Tegevuste mitmekesistamine”
 6. Tegevussuund 5: „Koolitustegevused”
 • 2013.a. II taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

 1. Väikelaevade ja sadamate tehniline abi
 2. Mõntu Väikelaevasadama ehituse I etapp
 3. Veesõidukite hoiukuur
 4. Turistide teenindamise ruumides vajamineva kütteseadme uuendamine Nr 5. Mitmekesistavat teenused, ratastraktori,esilaaduri, piikhaaratsi ja võsagiljotiini soetamine
 5. Mitmekesistavat teenused, ratastraktori,esilaaduri, piikhaaratsi ja võsagiljotiini soetamine
 6. Iotermilise jahutusega kaubiku Citroen Berlingo ostmine
 7. Taaliku sadama rekonstrueerimise II etapp
 8. Bremeni kalandusmessi Fish International 2014 külastamine
 9. Kalakuivatamise seadmete soetamine ja paigaldamine. Vaakumpakendaja isotermise kaubiku Renault Master ostmine
 10. Paadikuur-teenindushoone laiendamine
 11. Kaluriküla teemapark Mini Koguva sadama kohvikrestorani seadmed
 12.  Soela sadama rekonstrueerimise III etapp.sadama vesivarustus ja navigatsioonimärgistus
 13. Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla rajamine
 14. Sõrve kalapüügi ja puhkeküla toitlustamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldus
 15. Väikeehitise soetamine
 16. Kalandusturismi arendamine Lümanda vallas
 17. annuleeritud taotlus
 18. Bremeni kalandusmessi Fish International 2014 külastamine
 19. Rannarahva keskuse rajamine
 20. Mõntu puhkeküla ehitustööde I etapp
 21. Jäämasina ja sügavkülmiku soetamine
 22. .OÜ Vika VKN majandustegevuse mitmekesistamine
 23. Raideri soetamine
 24. Halumasina soetamine

 

 • 2013.a. I taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

1. Höövelpaksusmasin DHM 530P

2. Seadmed ja tööriistad

3. Angaariukse soetamine, paigaldamine. Ukseava suurendamine

4. Taaliku sadama rekonstrueerimine I etapp

5. Sukeldumise erialakursus 15 osalejale

6. Halumasina soetamine

7. Laotõstuki ostmine. Ratastraktor Zetor – Fronterra HSX140 esilaadur ja piikhaarats

8. Lumesahk, tõstekopp, tõstukiga haagis-teisaldi

9. Mõntu sadama tuukrijaama sõiduki soetamine

10. Laadla puhkemaja III etapp

11. Läätsa sadamahoone osaline rekonstrueerimine

12. Sõudepaadi, haagise ja päästevarustuse soetamine kalaturismi edendamiseks

13. Kohviku seadmete soetamine

14. –

15. Sõrve Kalapüügi- ja Puhkeküla rajamine

16. Tutvumis- ja õppereis Trondheimi kalanduspiirkonda ja messi külastus

17. Koguva sadama majutushoone

18. –

19. Mobiilse ratastega suitsuahju soetamine

20. Mõntu sadama liinitulesüsteemide vahetus ja liinitulede hooldustee rajamine

21. Majutusait

22. Soela sadama rekonstrueerimine II etapp

23. Soela sadama rekonstrueerimine – ujuvkai ehitus

 

meede 4.1. 2013.a. I taotlusvooru projektide üldine paremusjärjestus

 • 2012.a IV taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr. 1 „Külmutatud marjade puhastusliini soetamine“
Projekt nr. 2 „ Teenindushoone uuendamine / laiendamine“
Projekt nr. 3 „ Otseturustuskeskuse ehitamine“
Projekt nr. 4  „ Köögiseadmete soetamine Mõntu sadamasse“
Projekt nr. 6 „ Muhu Kalapood Liival“
2012 IV taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a III taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr 1 „Roostevaba suitsuahju soetamine“
Projekt nr 2 „Tuukrijaama loomine Mõntu sadamasse”
2012 III taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a II taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Projekt nr 1 „Köögimikseri ja teler-ekraani soetamine

Projekt nr 2 „Roostevaba suitsuahju soetamine“

Projekt nr 3 „Soomustamise seadme soetamine“

2012 II taotlusvooru paremusjärjestus

 • 2012.a I taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted

Sõrve kalapüügi – ja puhkeküla kämpingumaja I ehitus ja teenindushoone II-korruse väljaehitus majutusruumideks

Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja ehitamine

Meekäitlemisinventari ja selle hoidmiseks teisaldatava abihoone soetamine

Kallaste kalasadama rekonstrueerimistööde I etapp

Võrkaia kalasadama rekonstrueerimistööde I etapp

Traktori haagise, mootorsae ja tõstuki lisaseadmete ostmine

Kala ja kalatoodete käitlemisseadmete soetamine

Triigi sadamas asuva baarihoone külalistemajaks rekonstrueerimine

Mahemee tootmiseks seadmete soetamine

Rannaaugu sadama rekonstrueerimine III etapp

Tutvumisreis kalandusturismi turundamise eesmärgil

Soela sadama rekonstrueerimise I etapp – hüdrotehnilised rajatised

Soela sadama rekonstrueerimine – ujuvkai ehitus   

Töötlemisseadme soetamine

Roopa sadama sõiduala laiendamine

Kalakuivatushoone rajamine, vaakumpakendaja ja kaalu soetamine

Papissaare kalasadama rekonstrueerimine  I etapp

Metsaveokäru ja metsasaag

Atla sadama rekonstrueerimine III etapp   

Koguva sadama ehitustööd, kondiitri-leti ja tööviitade soetamine

Taaliku sadama rekonstrueerimise I etapp

2012.a. I vooru paremusjärjestuse ettepanek

 • 2011.a. IV taotlusvooru projektide lühikokkuvõtted:

 1. Projekt nr 1 “Sõrve kalapüügi- ja puhkeküla kämpingumaja -II, teed ja parkla”
 2. Projekt nr 2 “Mee tootmiseks vajalike seadmete ja teisaldatava abihoone soetamine”
 3. Projekt nr 3 “Turistide teenindamiseks laevakujulise terrassi rajamine”
 4. Projekt nr 4 “Koguva sadama kohvik, laste mänguväljak ja sõudepaadid”
 5. Projekt nr 5 “Kungla sadama sõudepaadi soetamine koos varustusega”
 6. Projekt nr 6 “Teisaldatava suitsuahju soetamine”
 7. Projekt nr 7 “Kalduranna kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine”
 8. Projekt nr 8 “Sõudepaadi ja päästevarustuse soetamine”
 9. Projekt nr 9 “Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja ehitamine II etapp, sõudepaadi ja paadikäru soetamine”
 10. Projekt nr 11 “Kaubakala eeltöötlemisruumide ehitamine”
 11. 2011.a. IV taotlusvooru projektide paremusjärjestus

 

 • 2011 aasta III taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Lühikokkuvõte FIE Jalmar Raud
 2. Laadla projekti lühikokkuvõte
 • 2011. aasta II taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Köögiseadmed FIE A. Käesel
 2. Veteko OÜ esmatöötlemisseade
 3. FIE Madis Sepp – metsatehnika
 4. Arowana OÜ töötlemisseade
 5. Puhkemaja uuendamine OÜ Vesitüki
 6. Kütepuude valmistamine FIE A. Heinmaa
 7. Külmikveok ja müügikiosk FIE A. Aas
 8. Kalatöötlemisseade FIE A. Prii
 9. Laotõstuk FIE M. Selberg
 10. Paat ja haagis FIE M. Selberg

Projektide paremusjärjestus 2011.a. II voor

 • 2011. aasta I taotlusvooru projektide lühikirjeldused:

 1. Atla sadam II etapp
 2. Rannaaugu sadam II etapp
 3. Läätsa sadam
 4. Kaunispe sadam II etapp

Projektide paremusjärjestus 2011.a. I voor

 • 2010.a. IV taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Käesel arvuti
 2. MTÜ Ankur paargu
 3. OÜ Tehumardi ERR jahekapp
 4. Projektide paremusjärjestus 2010a.IV voor
 • 2010.a. III taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Tinurek
 2. Projektide paremusjärjestus 2010a. III voor
 • 2010.a. II taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. Projektide lühikirjeldused

Projektide paremusjärjestus 2010 II voor 04.06

 • 2010.a. I taotlusvooru projektide lühikirjeldused

 1. projektid 31.03.2010.pdf
 2. Salme jõe paadisadam.pdf
 3. Puhkemaja.pdf
 4. Kala- ja mereturismi giidide koolitus.pdf
 5. MTÜ Vahuranna.pdf
 6. Kungla sadam.pdf
 7. Kaavi vesiviljelus.pdf
 8. Atla sadama rekonstrueerimine 01.04.pdf

26.03.2010.hindamiskomisjoni liikmete hindamislehtede alusel koostatud  projektide  üldine paremusjärjestus ja tegevussuundade kaupa

 • 2009.a. I vooru projektide lühikirjeldused:

 1. HK kala jahutuskamber  MTÜ Ankur
 2. HK töö dok AUTO VESITÜKI
 3. HK töö dok KAUNISPE
 4. HK töö dok KOOLITUS
 5. HK töö dok LÄÄTSA
 6. HK töö dok MAJUTUS VESITÜKI
 7. HK töö dok VANA-TOOMA
 8. HK töö dok turistide teen. vajaliku laste atr.