Projektide hindamine

Hindamiskorra ja -kriteeriumitega saate tutvuda SIIN

Hindamiskomisjon:

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektide hindamise komisjon on üheksa (9) liikmeline.  Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osaleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed

Komisjon on töövõimeline, kui hindamisel osaleb vähemalt seitse (7) liiget.

Projektide hindamise komisjon on määratud viieks (5) aastaks.

Hindamiskomsijoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult mittetulundusühingu Saarte Kalandus  üldkoosolekul.

Hindamiskomisjoni liikmed (kinnitatud üldkoosoleku otsusega 11.12.2015)

Põhiliikmed

 • Arne Salong
 • Andrei Prii
 • Eino Ruttu
 • Aivar Sõrm
 • Aarne Vainokivi
 • Riina Allik
 • Rein Kuusk
 • Piret Pihel

Asendusliikmed

 • Nalmond Meri
 • Arvi Talk
 • Urmas Sepp