Projektide hindamine

Hindamiskorra ja -kriteeriumitega saate tutvuda SIIN ja hindamiskriteeriumite määratlusega SIIN

 

Hindamiskomisjon:

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektide hindamise komisjon on üheksa (9) liikmeline.  Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osaleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed

Komisjon on töövõimeline, kui hindamisel osaleb vähemalt seitse (7) liiget.

Projektide hindamise komisjon on määratud viieks (5) aastaks.

Hindamiskomsijoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult mittetulundusühingu Saarte Kalandus  üldkoosolekul.

Hindamiskomisjoni liikmed (kinnitatud 07. 06. 2018. a üldkoosoleku otsusega nr 5)

Põhiliikmed

 • Toivo Pära
 • Arne Salong
 • Aivar Sõrm
 • Aarne Vainokivi
 • Sander Laid
 • Riina Allik
 • Tõnis Rihvk
 • Mihkel Tarvis
 • Nalmond Meri

Asendusliikmed

 • Eino Ruttu
 • Els Ulman- Kuuskman
 • Ülle Laid