Projektitoetused

Tegevussuunad viiakse ellu läbi voorudena korraldatavate projektikonkursside. Taotlusi hindab mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosoleku moodustatav projektide hindamise komisjon, kelle koostatud paremusjärjestuse kinnitab sõltuvalt projektide toetusmahtudest kas MTÜ juhatus või üldkoosolek.