Piirkondlik teabepäev ja uue arengustrateegia avaliku arutelu koosolek

11. veebruaril 2022. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse EMKF meetme 3.3. 2022. a taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.
Peale teabepäeva, algusega kell 14.30 toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue arengustrateegia koostamise avalik arutelukoosolek.
PÄEVAKAVA: koostamisel
Info ja eelregistreerimine tel 5690 7727 või e-post: tegevjuht@saartekalandus.ee

Teabepäev ja koosolek toimuvad EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel.