Üldkoosoleku eelteade

mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub reedel, 21. mail 2021. a (kuna hetkel ei ole võimalik ette prognoosida mai kuus kehtivaid koroonapiirangud, teavitatakse ühingu liikmeid koosoleku toimumise kohast, alguse kellaajast ja läbiviimise vormist kirja, e-kirja ja kodulehe vahendusel).

Päevakord

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt http://www.saartekalandus.ee/ dokument lisamisel
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/ dokument lisamisel
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/ dokument lisamisel
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  5. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta (s.h. 2020. a taotlusvooru kordushindamisele suunatud projektitoetuse taotlus nr 83302000222).
  6. Kohalt algatatud küsimused.