EMKF meetme 3.3. 2018. a II taotlusvoor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste 2018. a II taotlusvooru.
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 24. – 28. 09. 2018. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine

Vajalikud dokumendid ja abimaterjalid on leitavad SIIN