Rannakaluri kutse taotlemise dokumente saab esitada kuni 23. juulini

Rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse töötada kutselise kalurina. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Kutse taotlemise dokumente on võimalik esitada kuni 23. juulini Eesti Kalurite Liidu aadressile rannakalurikutse@hotmail.com.

Grupi täitumisel toimub kutseeksam 29. septembril. Eksami asukoht täpsustatakse ja sellest teatatakse taotlejatele täiendavalt.

Lisateavet rannakaluri kutse taotlemiseks leiate veebilehelt http://kalurikutse.ee/.

Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab kutseeksami eelseid täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.

Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.
Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit (https://hak.edu.ee/et/koolituskalender).