Õppereis Poola kalanduspiirkonda

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös Poola Darlowska kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühmaga ettevalmistamisel koostööprojekt nimetusega “Saaremaa kalanduspiirkonna esindajate õppereis Poola Darlowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów £odzi Rybackich Spólka z o. o. kalanduspiirkonda.”

Toimumisaeg: 26. – 30. november 2017. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostöö käigus viib mittetulundusühing Saarte Kalandus oma piirkonna esindajad õppereisile Poola Darlowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów £odzi Rybackich Spólka z o. o. kalanduspiirkonda ja Darlowska algatusrühma esindajad tutvustavad oma piirkonda.
Koostöö peamine eesmärk on tutvustada Saaremaa kaluritele Poola kolleegide kogemust EKF meetme rakendamisel ja EMKF meetme elluviimisel. Samuti tutvustatakse Poola kalurkonna tegevust nii püügihooajal kui ka püügivälisel perioodil. Õppereisi käigus saavad Saaremaa kalanduspiirkonna esindajad tutvuda EKF vahenditest korrastatud sadamatega, kalurite püügivälise aja tegevustega, arutleda ühistel teemadel nagu hülgekahjud ja nendega toimetulek jm mõlemat piirkonda puudutavatel teemadel. Külastatakse kohalikku kalaturgu ja kalurite loodud toitlustusettevõtet, et näha kuidas Poola rannakalurid enda püütud kala väärindavad ja saada sellest vahetust kogemusest uusi ideid, mis aitavad jätkusuutlikumalt ja tulusamalt tegutseda. Samuti tutvutakse eelmise rahastusperioodi edukamate näidetega piirkonnas. Koostöö laiemaks eesmärgiks on võimaldada mõlema poole kalurkonna piiriüleste teadmiste ülekannet ja tagada Saaremaa kalanduspiirkonnas olemasolevate kompetentside ja piirkonnas tegutsevate kalurite ning kalandusettevõtete jätkusuutlik tegevus ning tõsta Saaremaa kalanduspiirkonna inimeste õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust.
Osalejatel on võimalus Poola kolleegide kogemuste näitel tutvuda, kuidas toimub kalandusega seotud toodete ja teenuste turundamine ning müügitöö korraldamine, majandustegevuste mitmekesistamine kalapüügivälisel ajal jms.
Koostööprojekt viiakse ellu valdavalt Darlowska algatusrühma kalanduspiirkonnas, kui ajagraafik lubab on koostööprojekti käigus plaanis külastada ka ühte Leedu kalakasvatust, et tutvuda sealse vesiviljeluse olukorraga ja külastada Riia Keskturul asuvat Kalaturgu.

Sihtrühm: Koostööprojekti sihtrühmaks on Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning teised piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud.

Osalejate arv: 15

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.