Month: jaanuar 2018

2018. a I taotlusvooru eelinfo

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 23. – 26. 04. 2018. a. Projektitoetuse taotluste esitamise võimalusi tutvustava piirkondliku teabepäeva toimumisest ja taotlusvooru avamisest teavitatakse ühingu liikmeid e- posti ja kodulehe vahendusel. Samuti ilmuvad vastavad teated kohalikus ajalehes. Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad siit: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075