Uncategorized

Lõuna- Prantsusmaa õppereisile registreerimine

MTÜ Saarte Kalandus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga on taas korraldamas koostööprojekti nimega „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Prantsusmaa Nizza piirkonna kalandust tutvustav koolitusreis.“

Kuulutame välja uue registreerimise õppereisile kuna reisikorraldajalt saadud info põhjal: „Grupp tuleb moodustada inimestest, kes on covidi vastu vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul covidi läbi põdenud. Prantslane nõuab restoranides ja igal pool mujal vastavat sertifikaati.“

Õppereisile registreerimine on avatud kuni 30. augustini ja õppereisil osalejad (16 inimest) kinnitab juhatus lähtudes osaleda soovija panusest ühingu tegevusest osavõtmisel. Täpsem info on leitav siin

2021. a II taotlusvooru avamise eelteade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a II taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 13. 09. 2021. a (kell 00.01) kuni 20. 09. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade II taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 81 137 €

II Mitmekesistamine – 80 983,80 €

III Kalasadamate uuendamine – 100 000 €

IV Koelmute taastamine – 100 000 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 400 000 €

Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade

MTÜ Saarte Kalandus korraldab 09. juulil 2021. a WOW Elamuskeskuse Tuulevälja saalis (Merikotka 1, Kuressaare)  seminari vormis ümarlaua teemal „Eesti rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade.“

Seminari kestus 13.30 – 17.00 (kogunemine 13.15 – 13.30).
Seminar- ümarlaua eesmärgiks on leida või vähemalt astuda esimesed sammud selles suunas, kõiki osapooli (hallhüljes, rannakalur, riik) rahuldav lahendus lähiminevikus esile kerkinud ja aina süvenevale (hall)hülge ja rannakaluri vahelisele konfliktile.

Omapoolse hinnangu on lubanud anda TÜ Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa, merebioloog ja vanemteadur Mart Jüssi ning Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose.

Kaasa mõtlema ja arutlema on kutsutud kõik, keda teema kõnetab. Eelregistreerimine e- posti aadressil: tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5690 7727.

PÄEVAKAVA: 09.07.2021_ümarlaua_päevakava

MEMO: 09.07.2021_ümarlaua_memo

Kala fileerimise õpituba

11. 06. toimuva õpitoa osalejate arv on täitunud.

Kutsume huvilisi osa võtma Kalanduse teabekeskuse korraldatavast kala fileerimise õpitoast, mis toimub 11. 06. 2021. a Nasva klubi konverentsiruumis (2. korrus, teooria) ja OÜ Goldfish suitsutsehhis (praktika). Õpitoa viivad läbi Õile Aavik ja Raul Paabu.
Õpitoas osalemine on tasuta, grupi suurus 15 inimest.

Õpitoa päevakava: Õpitoa_päevakava

 

Plaanis on korraldada ka teine fileerimise õpituba (toimumise aeg hetkel lahtine), palun andke enda osalemise soovist teada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või telefonile 5690 7727 hiljemalt 07. 06. 2021. a.

Voldik kalurite kontaktandmetega

Teabekeskus värskendas kalurite kontaktandmeid ning muutis need hõlpsasti klikatavaks. Voldik on leitav SIIN
Sooviga osta värsket, töödeldud või suitsutatud kala või kalatooteid pöörduge julgelt otse kaluri poole!

Interaktiivsest voldikust leiate Eesti kaheksa kalanduspiirkonna kalurite ja kalakäitlejate kontaktid ning Facebooki lehe või kodulehe, kui need on olemas.

Voldik valmis Euroopa Merendus- ja Kalandusfoni toel.

Kalandus fotosilmas

Fotokonkurss „Kalandus fotosilmas” kutsub lapsi ja noori kalandust pildistama. Vaata galeriid ja saada endagi fotonägemus: vaheloosiõnn võib naeratada 1. juunil!

Kalanduse teabekeskus kutsub 7–19-aastaseid lapsi ja noori osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas”.

Täpsem teave!

Üldkoosoleku teade

mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub reedel, 21. mail 2021. a Nasva klubis algusega kell 12.00 (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald). 

Registreerimine algusega kell 11.15 – 11.50 Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Koroonaviiruse riskigruppi kuuluvatel ühingu liikmetel palume teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

Päevakord

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. mittetulundusühing Saarte Kalandus majandusaasta aruanne 2020    Revisjoni_aruanne_2020
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2021_EELNÕU
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_muutmine_KAVAND
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  5. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta (s.h. 2020. a taotlusvooru kordushindamisele suunatud projektitoetuse taotlus nr 83302000222).
  6. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosoleku eelteade

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud üldkoosolek on edasi lükatud.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 12. 03. 2021. a algusega kell 16.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 15.30-15.45 (peale teabepäeva)

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume võimalusel teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru esitatud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluse nr 83302000222 arutelu ja hindamistulemuste kinnitamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Piirkondlik teabepäev

Teabepäeva slaidid: 2021. aasta I taotlusvoor

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud teabepäeva ei toimu.

EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta informatsiooni ja konsultatsioone on võimalik saada helistades telefonil 5694 7288 või kirjutades e- posti aadressile: tegevjuht@saartekalandus.ee 

Täpsem info projektitoetus taotlemise võimaluste kohta on leitav ühingu kodulehel

12. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 (registreerimine kell 13.30 -14.00) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Teabepäevale on kutsutud esinema ka Keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes tutvustavad kalapüügialaseid õigusakte ja nende muudatusi.
Kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.
Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel