Author: kalandus

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 11. jaanuaril 2018. a algusega kell 13. 00 Spaa Hotell Meri Abruka konverentsisaalis (Pargi 16, Kuressaare).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava muudatuse heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava muudatuste kavand on leitav: http://www.saartekalandus.ee/?p=3337

2.Ühingu liikmete registreeritud sõnavõtud (sõnavõtud palume registreerida hiljemalt 05. 01. 2017. a).

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- eurose kordushindamisele esitatud projektitoetuse taotluse arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Kohalt algatatud küsimused.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 10. aastapäeva tähistamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 09. novembril 2017. a algusega kell 13. 00 Spaa Hotell Meri Abruka konverentsisaalis (Pargi 16, Kuressaare).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40

Palume kohale tulla õigeaegselt!

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava projekt on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3160
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatus-, parandus- ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3225
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus põhikirja muudatus-, parandus-, ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitavühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3222
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
  5. Saare maakonna kalanduspiirkonna EMKF meetme 3.3. rahastamise otsuse saanud projektitoetuse taotluste elluviimise seire ja strateegia hindamine.
  6. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  7. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2. “Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest.

Kutsed ja volikirjad saadetakse ühingu liikmetele postiga.

2017. a projektitoetuse taotluste vastuvõtmise II voor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a II taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:

  1. 18. – 25. septembrini 2017. a tööpäevadel kell 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, II korrus;
  2. postiga (MTÜ Saarte Kalandus, Tallinna 30, 93819 Kuressaare) saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 25. septembri 2017. a kuupäeva postitemplit;
  3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 25. septembril kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017_II_voor

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on leitavad: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Esitatud projektitoetuse taotlused tegevussuundade lõikes summaarselt: 2017_II_vooru_projektid

Saaremaa Kalurite Päev 2017

Saaremaa Kalurite Päev 2017 raames toimub 07. juulil kell 10.00 – 15.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53) õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman ja Viking Life- Saving Equipment Eesti AS juhatuse liige Jaanus Zovo viib läbi põhjaliku, erinevat tüüpi päästevestide kasutamise alase koolituse. Hülgekahjudest ja hülgepeletite projekti tutvustab ProTech Fisher OÜ juhatuse liige Risto Oitmaa.

07. juuli õppepäevale on vajalik eelnev registreerumine! Palume oma osalusest teada anda e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või telefonidel 5694 7288, 5690 7727.

Päästevestide kasutamise praktiline koolitus toimub 08. juulil kell 14.00 – 17.00 Mõntu Sadamas.

Õppepäeva päevakava: Õppepäeva_päevakava

08. juulil algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Rahvale esinevad Juss Haasmaa koos bändiga Trikster, bänd Ska Faktor ja kohalike noorte bänd Ocean Credit. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid. Kohal on kõik kes hoolivad kalast ja kalurite elukutsest!

Kaluritepäeva plakat: Kaluritepäev_2017