Author: kalandus

Ungari- Austria õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus koostöös MTÜ-ga Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on plaanis ellu viia koostööprojekt nimega  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis.“

Toimumisaeg: (29) 30. juuli kuni 06. august 2019. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Ungari ja Austria erinevate kalanduse piirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi arendamine.

Sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Ungaris Balatoni, Valencei  ja Austrias Neusiedleri järvede ümbrus ja järved.

Alates 19. juunist kuni 28. juunini 2019. a on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Ungari ja Austria kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb reedel, 28. juunil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Üldkoosoleku teade

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolekule toimub reedel, 12. 04. 2019. algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine 12.00 – 12.50. Palume õigeaegselt kohale tulla! Päevakorra leiab siit: 12.04.2019_ÜK_Päevkord

2018. a majandusaasta aruanne: Majandusaasta_ aruanne _2018

2018. a revisjoniaruanne: 2018_ REVISJONIARUANNE

Arengustrateegia  ja selle Lisa nr 7 muudatusettepanekud (kooskõlastatud PRIA-ga 04. 04. 2019. a ):

Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2019_PROJEKT

Strateegia Lisa 7_muudatusettepanekud_2019_PROJEKT

2019. a rakenduskava muudatused: RakenduskavaAR_2019_MUUTMINE_KAVAND

Islandi õppereis

MTÜ-l Saarte Kalandus on koostöös MTÜ-ga Virumaa Rannakalurite Ühing plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Islandile“
Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a.
Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid.
Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 16 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad.
Õppereisi programm: õppereisi programm on koostamisel.

Alates 15. aprillist kuni 22. aprillini 2019. a (pikendatud 25. aprillini) on ühingu liikmetel võimalik registreeruda õppereisile Islandi kalanduspiirkondadesse. Registreerumine lõpeb esmaspäeval, 22. aprillil kell 15.00. Palun andke oma osalemise soovist ja võimalikest tekkinud küsimustest teada e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistage 5694 7288, 5690 7727.

2019. a I taotlusvooru avamine

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2019. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 18. – 22. 02. 2019. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine_2019_1

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad SIIT

Teave meetme kohta PRIA kodulehel

Taotlusvooru esitati kokku 17 projektitoetuse taotlust kogusummas 768 305,24 € s.h. toetuse suurus 600 245,44 € ja omaosalus 168 059,80 €.
Ülevaade taotlustest tegevussuundade lõikes: 2019_1_taotlusvooru_projektide_ülevaade

Piirkondlik teabepäev

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotlemise võimalusi tutvustav piirkondlik teabepäev toimub 11. 01. 2019. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53). Projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda tutvustab MEM-i Kalanduse arengu büroo nõunik Liis Reinma. Teabepäeval antaks ülevaade ka arengustrateegia rakendamise seisust. 11.01.2019_teabepäev_päevakava

EMKF meetme 3.3. 2018. a II taotlusvoor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste 2018. a II taotlusvooru.
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 24. – 28. 09. 2018. a. Täpsem teave: Taotluste_vastuvõtmine

Vajalikud dokumendid ja abimaterjalid on leitavad SIIN

2018. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused:

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2018. a II taotlusvooru esitati kokku üheksa projektitoetuse taotlust, kogusummas ca 277 460 € (esitatud taotluste summa võib seoses taotluste kontrollimisega muutuda). Taotlejatel on aega esitada puuduvaid dokumente kuni 12. 10. 2018. a k.a.

1. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 46 459,40  € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 308 754 €;
2. tegevussuunda esitati kaks taotlust summas 35 032,90 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 648 682 €;
3. tegevussuunda esitati üks taotlus summas 81 000 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 81 000 €;
5. tegevussuunda esitati kolm taotlust summas 86 246,49 € – tegevussuuna 2018 II vooru eelarve on 309 000 €.

Portugali õppereis

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Portugali“
Toimumisaeg: 26. 09. – 02. 10. 2018. a (25. 09. ööbimine Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Portugali kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15) inimest, maksimum 1 esindaja ühe liikme kohta.
Koostööprojekti elluviimise asukoht: Portugali põhja-, kesk- ja lõunaosa kalanduspiirkonnad.

Õppereisi programm: Portugali_õppereisi_programm

Portugali õppereisile saab registreeruda kuni 18. 07. 2018. a kell 14.00

Saaremaa Kalurite Päev 2018

Saaremaa Kalurite Päev 2018 raames toimub 13. juulil algusega kell 12.15 (peale üldkoosoleku lõppu)  Nasva klubis kaluritepäeva õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib taas kalandus konsultant Els Ulman- Kuuskman ja OÜ Stricton jurist- nõustaja Keidi Kõiv räägib enim levinud vigadest projektitoetuse taotluste kirjutamisel.

Päevakava: Õppepäeva_päevakava

14. juulil, algusega kell 16.00, on kalurid oodatud Mõntu Sadamasse, kus toimub traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Peaesineja on ansambel Meie Mees, lisaks veel ansambel Nukker Kukeke ja kindlasti on oodata ka üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid ja mängujuhendaja, avatud on puhvet.

Kaluritepäeva õppepäev ja kaluritepäev toimuvad „Euroopa Merendus- ja Kalndusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest.

Kaluritepäeva_2018_plakat