Author: kalandus

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse korraline koosolek toimub esmaspäeval, 28. 05. 2018. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II, ja IV tegevussuunda esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse hindamine ja hindamiskomisjoni hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I, II ja IV tegevussuunda esitatud kuni 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2018. a (I) taotlusvooru I ja II tegevussuunda esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.

5. Saaremaa valla 2019 – 2030 arengukavasse lisatavad sadamad.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Juhatus ootab ühingu liikmete küsimusi ja ettepanekuid e- posti aadressil: juhatus@saartekalandus.ee

 

Hindamiskomisjoni koosolek

EMKF meetme 3.3. 2018. a I taotlusvooru esitatud I, II ja IV tegevussuuna projektitoetuse taotluste hindamise koosolek toimub kolmapäeval,  23. mail algusega kell 09.00 kalanduse büroos Tallinna 30.

Hindamiskomisjoni valimine

MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku konkursi EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste hindamise hindamiskomisjoni valimiseks. Oodatud on ettepanekud järgmiste erialaspetsialistide leidmiseks: kalandusvaldkond, ettevõtluse arendamine, ehitusvaldkond, avalik haldus, sadamate haldus, laevaehitus, rahandus. Oodatud on ühingu liikmete ettepanekud eelnimetatud valdkonna spetsialistide leidmiseks. Kandideerimisettepanekud palume esitada hiljemalt 04. 06. 2018. a.

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 07. juunil 2018. a algusega kell 13. 00 Nasva Klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40
Palume õigeaegselt kohale tulla!

1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine (majandusaasta aruanne on leitav ühingu kodulehel:http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/2017_majandusaasta_aruanne.pdf .

2. Hindamiskomisjoni valimine. (2018. a rakenduskava B osa muudatuse”Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri” kinnitamine)

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2018. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Avatud kalasadamate päev -28. aprillil

Saaremaa kalanduspiirkonnas toimub avatud kalasadamate päev Saaremaal, Nasva jõesadamas ja Ruhnu saarel, Ringsu sadamas.

Info: https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2018#programmid

Avatud kalasadamate päeva raames toimub Nasva kalasadama kail õngitsemisvõistluse “Nasva Särg 2018.”
Võistupüük toimub Nasva jõesadama kail 11.00 – 13.00, osalejate registreerimine sealsamas 10.15-10.45.
Osalema on oodatud kõik harrastuspüügi huvilised, osalustasu ei ole.
Paremaid ootavad auhinnad. Õngitsemisvõistluse reglement: Nasva_Särg_2018_REGLEMENT

Õngitsemisvõistluse tulemused: Nasva_Särg_2018_võistlusprotokoll_üldarvestus

Nasva_Särg_2018_protokoll

Printreklaam12.04

 

Teabepäev kalanduse õigusaktidest

13. aprillil 2018. a algusega kell 13.00 (tervituskohv ja registreerimine kell 12.45) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) kalanduse valdkonna õigusakte tutvustav teabepäev.

Osalema on oodatud Saaremaa kutselised kalurid ja kalandusettevõtjad, harrastuskalastajad, valdkondlike ametiasutuste esindajad, kõik huvilised.

Käsitletavad teemad

Määruse „Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika“ (jõustumine 01.03.2018) sätted. Püüniste vahekauguste mõõtmine. Rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus

Kala müük lõpptarbijale sadamas – Keskkonnainspektsiooni esindajad

Kalapüügivõimalused aastal 2018. a.
Kalapüügieeskirja sätete tutvustamine. Küsimused ja vastused – Keskkonnaministeeriumi esindajad

Väikestes kogustes kalamüük oma tarbeks otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine. Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus PERK – Maaeluministeeriumi esindajad

Teabepäev sisaldab tervituskohvi ja energiapausi ning on osalejatele tasuta.
Lisateave tel +372 5694 7288

Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

2018. a I taotlusvoor

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2018. a  I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine toimub 23. – 26. 04. 2018. a järgmistes tegevussuundades:Taotluste_vastuvõtmine_2018_I_voor

Projektitoetuse taotlemiseks vajalik info ja dokumendid on leitavad siit: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Esitatud projektitoetuse taotlused enne hindamist: 2018_1_vooru_esitatud_projektitoetuse_taotlused

Esitatud projektitoetuse taotlused peale hindamist:2018_I_voor_peale_hindamist_I_II_IV_tegevussuund

Piirkondlik teabepäev

06. aprillil 2018. a kell 10.00 – 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Lektorid: Liis Reinma (Maaeluministeeriumi Kalanduse arengu büroo nõunik) – tutvustab projektitoetuse taotlemise võimalusi EMKF meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” määruse kontekstis.

Keidi Kõiv (OÜ Stricton jurist- nõustaja) – tutvustab riigihangete seaduse olulisemaid muudatusi ja räägib riigihangetest toetuse taotlemisel.

06.04.2018_teabepäev_päevakava

Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Raamatu “Meri aitab elada” tutvustamine

Kolmapäeval, 27. detsembril kell 15.00 toimub Nasva klubis Hillar Lipu raamatu “Meri aitab elada” tutvustamine
Päevakava

1. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse esimehe Jüri Saare ja raamatu ilmumise projektijuhi Õie Õlli avasõnad.
2. Kirjanik Ülo Tuuliku mõtisklusi kalurite tööst. Dokumentaalfilmi “Meretöö”, 1982 vaatame.

3. Fotode arhiveerimine ja taastamine. (Antud projekti raames taastati 103 ja korrastati 175 fotot)

4. Hillar Lipp räägib raamatu koostamise loo – põnev lugu, kaunid pildid ja palju informatsiooni.
5. Raamatu ilmumisele ja valmimisele kaasaaitajate tänamine.

Raamat on välja antud EMKF meetme 3.3. toel
Üritus toimub EMKF meetme 3.2. toel

Sitsiilia kalanduspiirkonna õppereisi eelinfo

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse.“
Toimumisaeg: 20. – 28. märts 2018. a (s.h. kaks ööbimist Tallinnas).
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Sitsiilia kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.
Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed ja liikmete esindajad, maksimum 2 esindajat ühe liikme kohta (kokku 15 inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 15 inimest).
Koostööprojekti elluviimise asukoht:
Sitsiilia kalanduspiirkonnad: Catania – Agrigento – Sciacca – Trapan.

Osalejate arv: 15

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.