Author: kalandus

Voldik kalurite kontaktandmetega

Teabekeskus värskendas kalurite kontaktandmeid ning muutis need hõlpsasti klikatavaks. Voldik on leitav SIIN
Sooviga osta värsket, töödeldud või suitsutatud kala või kalatooteid pöörduge julgelt otse kaluri poole!

Interaktiivsest voldikust leiate Eesti kaheksa kalanduspiirkonna kalurite ja kalakäitlejate kontaktid ning Facebooki lehe või kodulehe, kui need on olemas.

Voldik valmis Euroopa Merendus- ja Kalandusfoni toel.

Kalandus fotosilmas

Fotokonkurss „Kalandus fotosilmas” kutsub lapsi ja noori kalandust pildistama. Vaata galeriid ja saada endagi fotonägemus: vaheloosiõnn võib naeratada 1. juunil!

Kalanduse teabekeskus kutsub 7–19-aastaseid lapsi ja noori osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas”.

Täpsem teave!

Üldkoosoleku teade

mittetulundusühingu Saarte Kalandus üldkoosolek toimub reedel, 21. mail 2021. a Nasva klubis algusega kell 12.00 (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald). 

Registreerimine algusega kell 11.15 – 11.50 Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Koroonaviiruse riskigruppi kuuluvatel ühingu liikmetel palume teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

Päevakord

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. mittetulundusühing Saarte Kalandus majandusaasta aruanne 2020    Revisjoni_aruanne_2020
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2021_EELNÕU
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_muutmine_KAVAND
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  5. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2021. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta (s.h. 2020. a taotlusvooru kordushindamisele suunatud projektitoetuse taotlus nr 83302000222).
  6. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosoleku eelteade

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud üldkoosolek on edasi lükatud.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 12. 03. 2021. a algusega kell 16.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 15.30-15.45 (peale teabepäeva)

Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!

Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume võimalusel teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru esitatud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluse nr 83302000222 arutelu ja hindamistulemuste kinnitamine.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Piirkondlik teabepäev

Teabepäeva slaidid: 2021. aasta I taotlusvoor

Seoses koroonaviirusesse nakatumise ohu järsu tõusuga ja kehtivate piirangutega eelnevalt väljakuulutatud teabepäeva ei toimu.

EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta informatsiooni ja konsultatsioone on võimalik saada helistades telefonil 5694 7288 või kirjutades e- posti aadressile: tegevjuht@saartekalandus.ee 

Täpsem info projektitoetus taotlemise võimaluste kohta on leitav ühingu kodulehel

12. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 (registreerimine kell 13.30 -14.00) toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Teabepäevale on kutsutud esinema ka Keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes tutvustavad kalapüügialaseid õigusakte ja nende muudatusi.
Kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.
Info ja eelregistreerimine tel 668 2210, 5690 7727
Teabepäev toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

2021. a I taotlusvooru eelteade

Teave 2021. a 1. taotlusvooru esitatud projektide kohta:  EMKF_3.3_2021_1_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a I taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 21. 03. 2021. a (kell 00.01) kuni 29. 03. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade I taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 88 000 €

II Mitmekesistamine – 111 000 €

III Kalasadamate uuendamine – 140 000 €

IV Koelmute taastamine – 796,03 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 300 000 €