Author: kalandus

Üldkoosolek

mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 09. novembril 2017. a algusega kell 13. 00 Spaa Hotell Meri Abruka konverentsisaalis (Pargi 16, Kuressaare).

Registreerimine kell 12.00 – 12.40

Palume kohale tulla õigeaegselt!

  1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2018. a rakenduskava heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. Rakenduskava projekt on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3160
  2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatus-, parandus- ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3225
  3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus põhikirja muudatus-, parandus-, ja täiendusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitavühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/?p=3222
  4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
  5. Saare maakonna kalanduspiirkonna EMKF meetme 3.3. rahastamise otsuse saanud projektitoetuse taotluste elluviimise seire ja strateegia hindamine.
  6. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta II taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.
  7. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2. “Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest.

Kutsed ja volikirjad saadetakse ühingu liikmetele postiga.

Õppereis Poola kalanduspiirkonda

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös Poola Darlowska kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühmaga ettevalmistamisel koostööprojekt nimetusega “Saaremaa kalanduspiirkonna esindajate õppereis Poola Darlowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów £odzi Rybackich Spólka z o. o. kalanduspiirkonda.”

Toimumisaeg: 26. – 30. november 2017. a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostöö käigus viib mittetulundusühing Saarte Kalandus oma piirkonna esindajad õppereisile Poola Darlowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów £odzi Rybackich Spólka z o. o. kalanduspiirkonda ja Darlowska algatusrühma esindajad tutvustavad oma piirkonda.
Koostöö peamine eesmärk on tutvustada Saaremaa kaluritele Poola kolleegide kogemust EKF meetme rakendamisel ja EMKF meetme elluviimisel. Samuti tutvustatakse Poola kalurkonna tegevust nii püügihooajal kui ka püügivälisel perioodil. Õppereisi käigus saavad Saaremaa kalanduspiirkonna esindajad tutvuda EKF vahenditest korrastatud sadamatega, kalurite püügivälise aja tegevustega, arutleda ühistel teemadel nagu hülgekahjud ja nendega toimetulek jm mõlemat piirkonda puudutavatel teemadel. Külastatakse kohalikku kalaturgu ja kalurite loodud toitlustusettevõtet, et näha kuidas Poola rannakalurid enda püütud kala väärindavad ja saada sellest vahetust kogemusest uusi ideid, mis aitavad jätkusuutlikumalt ja tulusamalt tegutseda. Samuti tutvutakse eelmise rahastusperioodi edukamate näidetega piirkonnas. Koostöö laiemaks eesmärgiks on võimaldada mõlema poole kalurkonna piiriüleste teadmiste ülekannet ja tagada Saaremaa kalanduspiirkonnas olemasolevate kompetentside ja piirkonnas tegutsevate kalurite ning kalandusettevõtete jätkusuutlik tegevus ning tõsta Saaremaa kalanduspiirkonna inimeste õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust.
Osalejatel on võimalus Poola kolleegide kogemuste näitel tutvuda, kuidas toimub kalandusega seotud toodete ja teenuste turundamine ning müügitöö korraldamine, majandustegevuste mitmekesistamine kalapüügivälisel ajal jms.
Koostööprojekt viiakse ellu valdavalt Darlowska algatusrühma kalanduspiirkonnas, kui ajagraafik lubab on koostööprojekti käigus plaanis külastada ka ühte Leedu kalakasvatust, et tutvuda sealse vesiviljeluse olukorraga ja külastada Riia Keskturul asuvat Kalaturgu.

Sihtrühm: Koostööprojekti sihtrühmaks on Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning teised piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud.

Osalejate arv: 15

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.

2017. a projektitoetuse taotluste vastuvõtmise II voor

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a II taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:

  1. 18. – 25. septembrini 2017. a tööpäevadel kell 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, II korrus;
  2. postiga (MTÜ Saarte Kalandus, Tallinna 30, 93819 Kuressaare) saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 25. septembri 2017. a kuupäeva postitemplit;
  3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 25. septembril kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017_II_voor

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on leitavad: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075

Saaremaa Kalurite Päev 2017

Saaremaa Kalurite Päev 2017 raames toimub 07. juulil kell 10.00 – 15.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53) õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman ja Viking Life- Saving Equipment Eesti AS juhatuse liige Jaanus Zovo viib läbi põhjaliku, erinevat tüüpi päästevestide kasutamise alase koolituse. Hülgekahjudest ja hülgepeletite projekti tutvustab ProTech Fisher OÜ juhatuse liige Risto Oitmaa.

07. juuli õppepäevale on vajalik eelnev registreerumine! Palume oma osalusest teada anda e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või telefonidel 5694 7288, 5690 7727.

Päästevestide kasutamise praktiline koolitus toimub 08. juulil kell 14.00 – 17.00 Mõntu Sadamas.

Õppepäeva päevakava: Õppepäeva_päevakava

08. juulil algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Rahvale esinevad Juss Haasmaa koos bändiga Trikster, bänd Ska Faktor ja kohalike noorte bänd Ocean Credit. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid. Kohal on kõik kes hoolivad kalast ja kalurite elukutsest!

Kaluritepäeva plakat: Kaluritepäev_2017